Du er her

Svart renhold kan koste deg 50000

Oslo-politiet øker bøtene for å bruke ulovlig arbeids­kraft, blant annet for svart renhold hjemme.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 03.01.2019 10:17

Privat­personer eller bedrifter som bruker ulovlig vaske­hjelp risikerer å få en større bot enn tidligere av Oslo-politiet. Det skrivet fagforenings­organet FriFagbevegelse.no

Oslo-politiet har også tidligere operert med bøter mot ulovlig arbeids­kraft, men da med en veiledende sum på 10 000 kroner.

Hvert politi­distrikt har egne direktiver for bøter. Ifølge en oversikt fra FriFagbevegelse varierer satsene i andre politi­distrikt, men de fleste har bøte­satser som strekker seg fra en nedre grense på 10 000 kroner opp mot en øvre på 50 000.

Kilde: Svart renhold kan gi deg 50.000 kroner i bot, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/svart-renhold-kan-gi-deg-50000-kroner-i-bot-6.158.595848.c6a6140f29


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på