Utvikling i gjennom­snittlig måneds­lønn for kvinnelige og mannlige renholdere i virksomhet og heltids­stilling 2015-2019. (Ill.: TEH etter tall fra SBB)
Utvikling i gjennom­snittlig måneds­lønn for kvinnelige og mannlige renholdere i virksomhet og heltids­stilling 2015-2019. (Ill.: TEH etter tall fra SBB)

Likelønn blant renholdere

I privat sektor tjener mannlige renholdere litt bedre enn kvinnene, men i kommunene er det mennene som henger etter. Staten er likestillings­vinneren.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2019. Tallene viser liten variasjon for de fem siste årene, 2015-2019.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I motsetning til for renholds­ledere, er data­grunnlaget godt, med lønns­innberetning for om lag 22 000 arbeids­forhold pr. år. Tallene gjelder for det SSB klassifiserer som heltids­ansatte renholdere i virksomheter.

Små endringer i lønnsforskjell

Skjevhetene mellom kvinner og menn må sies å være små blant renholdere, og de har heller ikke endret seg noe særlig fra årene 2015 til 2019.

I privat sektor har kvinners måneds­lønn, regnet i prosent av menns lønn, ligget på rundt 98 prosent for de fem årene 2015-2019.

I kommunal sektor ligger kvinnene derimot på ca. 103 prosent. Det er altså kvinnene som tjener best.

Statlig sektor er best på like­stilling, iallfall om du er med på tanke­gangen om at at avviket fra 100 prosent skal være minst mulig, uansett kjønn. I staten har kvinnene ca. 99 prosent av menns lønn.

Les også: Forskjellene er større for renholds­ledere

Bra likestilt

Alle vil sikkert ikke være enige i vår påstand, men det spørs om det er lett å komme noe særlig nærmere likestilt lønn – iallfall statistisk sett.

20152016201720182019personer
Menn, privat31680321103302033900351004632
Kvinner, privat31090315203216033060344108880
Menn, komm.29660306803125032090330201001
Kvinner, komm.30620315703222032910338605506
Menn, stat3109031960330203442034750597
Kvinner, stat30740315003247033830343102331

Kommunene synes lønns­messig å henge noe etter privat og statlig sektor. Aller størst er forskjellen for menn, som nå tjener 1700 og 2000 kroner i måneden mindre enn sine mannlige kolleger i henholdsvis privat og stat. Høyre kolonne viser antall arbeids­forhold i 2019. (Kilde: Tall fra SSB)

Privat98,1%98,2%97,4%97,5%98,0%
Kommunalt103,2%102,9%103,1%102,6%102,5%
Stat98,9%98,6%98,3%98,3%98,7%

Kvinnelige renholderes måneds­lønn i prosent av menn. Utviklingen har vært temmelig flat de siste fem årene. (Kilde: Tall fra SSB)

Kilde: Statistikk­banken fra Statistisk sentral­byrå,
https://www.ssb.no/statbank/table/11418

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på