NKF: Jobb Smartere 2020

Årlig drifts- og renholdslederkonferanse i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening. Oslo.

23. - 24. september 2020

Jobb Smartere 2020 arrangeres på Clarion Hotel Oslo 23. og 24. september.

https://www.kommunalteknikk.no/jobb-smartere-2020.6260106-196680.html