Arild Odd
Arild Odd

- Ikke la det skure

Kloke valg er viktige for helsas skyld, mener HMS rådgiver, Arild Odd. Kunnskap, organisering og utstyr er det viktigste for god kroppsbruk blant renholdere

Publisert

Det er det sentrale i budskapet til Arild Odd, kursleder for kurset Grei Skuring - Ergonomi og kroppsbruk for renholdere. Til daglig er han HMS-rådgiver i Larvik kommune, og utdannet fysioterapeut. I regi av Kommunal Kompetanse reiser han land og strand rundt for å fortelle hvordan du skal klare en lang yrkeskarriere i renholdsbransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Målet med kurset er å sette den enkelte renholder i stand til å gjøre kloke valg i daglige arbeidet, med tanke på å beholde helsa og å forebygge plager.

Se det flotte med yrket

Det aller første kurslederen setter søkelyset på er få renholdere til å se på det flotte ved yrket de har.

- I stedet for å fortelle om de belastningene kroppen kan utsettes for, ser jeg på det helsebringende ved det å få lov til bevege seg hver dag. Det kan gjøre andre misunnelige, sier Odd.

Ledende renholder, Ingvild Haugen Larsen, i kommunen forteller at de har et sykefravær som ligger på 4,2 prosent. Noe som er svært lavt statistisk sett. Hun tror dette skyldes tett samarbeid med Arild Odd og kurset i kroppsbruk.

Øke kompetansen

- Ofte dreier det seg om mer enn bare utstyr, det dreier seg om egen atferd, sier hun.

På kurset Grei Skuring får du ingen fasit. For Odd ønsker ikke å heve pekefingeren for å fortelle renholderne hvordan de bør utføre jobben.

- Hva som er rett og galt når gjelder renhold, organisering og kroppsbruk er det renholderne som vet mest om. De kjenner sin egen arbeidssituasjon. Med kunnskap og bevissthet om kroppsbruk kan de selv gjøre kloke valg, sier HMS- rådgiveren.

Velge bort

Han mener det er viktig å unngå de største belastningene, og heller se etter bedre løsninger Viktige momenter er:

• statisk muskelarbeid over tid• ensidighet• mangelen på mulighet til individuelle tilpasninger• ledd i ytterstilling over tid• misforhold mellom fysiske forutsetninger og fysiske krav. • Og å ta i med alle krefter

- Det er viktig å velge bort de tunge løftene. Jeg spør kursdeltakerne om det er arbeidsoppgaver der de må bruke alle kreftene, og det er alltid noen som har eksempler å komme med. Å bære highspeed-maskinen opp i annen etasje, er neppe noen fornøyelse.

Praktisk kurs

Han legger opp til praktiske kurs med diskusjon, spørsmål og oppgaver. Og når eksemplene kommer på bordet, er det deltakerne som kommer med forslag på hvordan de kan unngå slike situasjoner.

- Som regel legger jeg opp til en time med teori og diskusjon. Deretter har jeg ulike poster med kjente oppgaver. Her skal renholderne diskutere løsninger, og arbeidsmetoder, forteller han.

For det er de som skal gjøre jobben, og med mer kunnskap om kroppsbruk kan de løse arbeidsoppgavene på en langt bedre måte.

Kursholderen mener det er en klar fordel å samle fagfolk, og at det i seg selv gir bedre løsninger.

- Det ligger så mye potensial i å samle renholdere, og gi dem muligheten til å utveksle erfaringer.

Blir tryggere i jobben

Sammen kan de finne bedre måter å organisere renholdet på, slik at jobben ikke blir en belastning. I tillegg til løft, mener Odd at de også må unngå stillinger som er ubehagelige:

- Et eksempel på det, er å støvsuge en kantine alene. Da må renholderen både støvsuge og flytter stoler samtidig. Det blir sjelden noen god stilling for kroppen. Der du løfter stolene med en hånd og støvsuger med den andre, sier Odd.

- Da er det bedre å være to.

Larsen tror at kurset fører til at renholderne blir tryggere i jobben:

- Ofte merker vi at arbeidet vårt stemmer overens med hva Arild forteller, og da blir vi tryggere og sikrere i jobben.

Odd savner flere ledere på kursene, for han mener at det er viktig å se betydningen av rett utstyr og ikke minst god planlegging.

Organisering er viktig

Organisering og renholdsplaner er viktige for å unngå belastende situasjoner. Det er for eksempel bedre å bruke litt lengre tid på hovedrenholdet enn å sprengjobbe i ei uke.

- Renholderne bør også i større grad få være med i kommunenes innkjøpsgrupper. Se for eksempel på innkjøp av møbler. Er de gode å flytte på, er det plass nok rundt dem og er de lette å holde rene.

Det er både fornuftig og lønnsomt å trekke renholdere med seg i planleggingen og i vernerundene, understreker han.

Del erfaringer

Arild Odd er med i et prosjekt som heter AktivHMS, med hovedbase i Larvik kommune.

- Grunntanken i prosjektet er at arbeidsplassen er et glimrende sted å lære, og at de gode svarene ofte finnes hos dem som gjør jobben. Det dreier seg ofte om å legge til rette for slik læring, ved at blant annet renholdere kan møtes og dele erfaringer, og så spe på litt med ekspertise om kroppens behov og kroppens grenser, forteller han.

Midlene til prosjektet er gitt av VOX - Kompetanseutviklingsprogrammet.

- Erfaringene fra prosjektet legges ut på nettstedet www.aktivhms.no, og den er åpen for alle, anbefaler han.

Generelle tips og råd

" • Vær kledd for oppgaven, med sko som er stødige og klær som gir deg bevegelsesfrihet.• Sørg for å ha plass rundt deg• Bruk de store musklene til de tunge takene, beina er sterkere enn ryggen og armene.• Lag en så god arbeidshøyde som mulig. Still redskapen slik at du oppnår en god arbeidsstilling.• Bruk forkle og h a arbeidet så nært kroppen som mulig• Fjern gjenstander som er i veien• Vær breibeint og ha et lavt tyngdepunkt. Det gir deg ekstra krefter og god balanse. • Skift arbeidsstilling så ofte som mulig. Forandring fryder, så vær høyt og lavt i skjønn forening

Sliter med helsa

Til tross for at det mange har innført nye og lettere renholdsmetoder, så sliter renholdere med helsa. De ligger langt over landsgjennomsnittet på sykefravær. I siste kvartal i 2005 så melder Statistisk sentralbyrå at det legemeldte sykefraværet for renholdere ligger på 9,3 prosent, landsgjennomsnittet var 5,8 prosent. Kommunal Kompetanse mener at dette er et tall det er viktig å få ned.

- Derfor ønsket vi å inngå et samarbeid med HMS aktiv i Larvik og Arild Odd, slik at renholdere får en riktig holdning til egen kropp, forteller Håvard Sehl, i Kommunal Kompetanse Region Sør.

De har sett et stort behov for kurset, og satser nå videre sammen med Odd. Og Sehl forteller at tilbakemeldingene er veldig positive.

Kurset er basert på en hjelp til selvhjelp holdning, og det mener Sehl er en viktig. Han uttrykker at dette er noe av grunnen til at flere offentlige etater har tatt i bruk kurset. Det er heller ingenting i veien for at private foretak kan ta kontakt med Kommunal Kompetanse for å et tilbud om kurs.

Powered by Labrador CMS