Kvalitet på renhold er viktig

Erfaringer fra kommuner som har privatisert renholdstjenesten forteller at den kommunale gevinsten er det de ansatte som må betale, påstår en hovedtillitsvalgt Tore Leif Gundersen.

Publisert

Det kommer fram i artikkel i Demokraten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er Tore Leif Gundersen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Fredrikstad, som med dette varsler at forbundet er klare til kamp for medlemmene innen renhold og i andre virksomheter som de borgerlige partier vil konkurranseutsette.

- De får en mye tøffere hverdag med økt press på lønn, arbeidsvilkår og pensjonsordninger. Vi kan ikke godta at de som ligger nederst på status og lønnsstiger skal få en ytterligere forverret arbeidssituasjon., sier han til avisen.

Han mener at dette må opp til debatt i god tid før valget slik at alle sider ved konkurranseutsetting blir belyst.

-Sparte penger på renhold vil kunne slå brutalt ut på andre driftskostnader, slitasje på gulv og belegg, dårlig inneklima, hyppigere filterskifte og service på ventilasjon og i sum økt sykefravær.

Avisen skriver videre at i 2003 ble tjenesten omorganisert og lagt under Bygg- og eiendomsvirksomheten.Det medførte at renholdsavdelingen ble redusert med 20 årsverk samtidig som renhold er påført betydelig eiendomsmasse.Fagforbundet i Fredrikstad har sammen med ledelsen i Bygg og eiendom nedsatt en arbeidsgruppe som har en klar målsetting om kontinuerlig utvikling på renholdsmetoder, renholdstider, kvalitet og riktig utnyttelse av de ansatte.

Gundersen presiserer overfor Demokraten at det finnes private aktører i markedet som utfører forsvarlig vedlikehold. Men han mener at eksemplene på det motsatte er mange.

Mer om denne saken kan du lese på www.demokraten.no

"
Powered by Labrador CMS