Mobbing-illfoto3
Mobbing-illfoto3

Flere melder fra om mobbing

Arbeidstilsynet mottok i 2006 dobbelt så mange meldinger om psykososiale problemer som året før. En stor andel av disse gjelder mobbing på jobben.

Publisert

For rundt 100.000 nordmenn er mobbing en del av arbeidsdagen. I 2006 fikk Arbeidstilsynet 216 meldinger om psykososiale problemer på jobben, mot 114 året før. I stor grad gjaldt meldingene problemer med overordnede, som konflikter, trakassering, samarbeidsproblemer eller mobbing, skriver Vårt Land.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mental Helses Arbeidslivstelefon får flest telefoner fra ansatte som blir mobbet av sjefen, mens mobbing av kolleger er det nest hyppigste samtaletemaet. Mental Helse tror det fremdeles er store mørketall.

- Leger melder ikke fra om alt. Vi spør innringerne om legen deres har meldt fra, og for mange er dette ikke tilfelle, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen, Grace Beathe Mathisen. (ANB-NTB)

Powered by Labrador CMS