Lege- eller egenmelding? Velg selv

Vil du levere egenmelding eller legeerklæring når du er syk? Mandal kommune vil la den enkelte ansatte få velge selv.

Publisert

Målet med det som kalles "tillitsprosjektet", er å få ned langtidssykefraværet og skape et bedre arbeidsmiljø. Man håper også at flere med redusert arbeidsevne kan stå lenger i jobb, ifølge et nyhetsbrev fra Idebanken - inkluderende arbeidsliv.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ideen er at den ansatte kommer raskere tilbake på jobb når han eller hun tar avgjørelsen selv.

Mandal kommune starter med en fireårig forsøksordning til sommeren og har fått grønt lys fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å avvike fra regelen om at fravær ut over 16 dager skal dokumeneres ved legeerklæring.

Selv om en ansatt leverer egenmelding, kan vedkommende likevel være under legebehandling. Poenget med prosjektet er at legen uansett vet lite om pasientens arbeidsforhold. Derfor ligger vurderingen om fravær hos den ansatte selv, som best kjenner sin egen arbeidssituasjon og kan se den i forhold til egen helse.

Mandal ser for seg at prosjektet kommer til å kreve stor grad av nærvær og innsats fra ledere og arbeidsgiver i forhold til å følge opp sykmeldte medarbeidere.

Powered by Labrador CMS