Uførepensjonering er bransjeavhengig

Flest nye uførepensjonister i helse- og sosialsektoren viser ny rapport fra STAMI. Muskel- og skjelettlidelser utgjorde den største diagnosegruppen ved uførhet i alle næringer (35 %), fulgt av psykiske lidelser (25 %).

Publisert

Antall uførepensjonerte utgjør 11 prosent av befolkningen mellom 18 - 67 år. Nesten 40 prosent av nye uførepensjonerte var under 50 år, og det er prosentvis flere kvinner enn menn som blir uføretrygdet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser en ny undersøkelse fra STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt), som er omtalt i siste utgave av Personal og Ledelse.

Legene Ingrid Sivesind Mehlum og Tone Eriksen har sett på hvordan uførepensjonering fordeler seg på ulike næringer i arbeidslivet. Resultatene er presentert i NOA-rapport nr 1/2007.

Rapporten tar utgangspunkt i NAV sine tall over nye mottakere av uføreytelser etter næring, kjønn og alder fra 2005.

Ingen andre sektorer i arbeidslivet har flere nye uføre enn helse- og sosialsektoren. 1,6 prosent av antall sysselsatte i denne sektoren gikk over på uførepensjon i 2005.

- Mange som jobber i sektoren har fysisk anstrengende arbeid i form av tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger. Dessuten må de ofte forholde seg til andre mennesker som er under fysisk og psykisk stress. Smitte er også en del av risikobildet, og noen kan være utsatt for trusler og vold, sier Mehlum.

KjønnsforskjellerNår vi ser på alle bransjer sammenlagt, utgjør nye uføretrygdede 1,9 prosent av kvinnene og 1,4 prosentene av mennene sammenlignet med antall arbeidstakere.

Muskel- og skjelettlidelser utgjorde den største diagnosegruppen ved uførhet i alle næringer (35 %), fulgt av psykiske lidelser (25 %).

Powered by Labrador CMS