ScanStockPhoto_image_156609
ScanStockPhoto_image_156609

Psyiske problemer hos kvinnelige renholdere

Arbeidsforholdene til norske kvinnelige rengjøringspersonell undersøkes av Stami. Hele 18 prosent rapporterte om pysiske problemer.

Publisert

Arbeidsforholdene til norske kvinnelige rengjøringspersonell undersøkes. I undersøkelsen har man sett på forholdene mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsforhold og psykisk helse blant kvinnelige ansatte i Norge.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Studien har sett på forhold mellom psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold, og psykiske problemer blant norske kvinnelige rengjøringsarbeidere. 18 prosent rapporterte om psykiske problemer. Resultatene indikerer videre at mentale helseproblemer var assosiert med kvaliteten på ledelsen og samarbeidet med kollegaene samt etnisk opprinnelse.

Ustabil jobb, og lav lønn

Rengjøringsbransjen er et yrke der mange forholdene som er assisoert med psykiske problemer. Yrke forbindes ofte med ustabil jobb og lave lønninger, lav anerkjennelse og liten innflytelse over arbeidsforholdene. Det er en stor andel kvinnelige ansatte og en høy andel innvandrere i bransjen.

Som kjent for de fleste i renholdsbransjen så sliter mange med høyt sykefravær, over 12 prosent er ikke uvanlig.

Kvaliteten på ledelsen, samarbeid med medarbeidere og etnisk opprinnelse var assosiert med mental helse viste undersøkelsen.

Teamarbeid liten betydning

Hvorvidt man jobbet alene framfor å jobbe i team, hadde ingen betydning for psykiske helseproblemer i følge rapporten.

Heller ikke hvor ofte de ansatte møtte sin leder, alder, arbeidserfaring eller familiestatus. Arbeidstid derimot representerte en høyere risiko for psykiske problemer, men utslaget var ikke veldig stort.

Rengjøringspersonell som rapporterte om dårlig forhold til sin leder eller kollegaer hadde flere symptomer på sykdom og depresjoner.

At samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte var av god kvalitet ser ut til å være viktigere enn mange møter.

Det var også en høyere risiko for psyiske problemer blant de som ikke var etnisk norske.

Les mer på STAMI

.

"
Powered by Labrador CMS