Kontormiljø
Kontormiljø

Mest lønnsom - minst syk

De mest lønnsomme bedriftene har det laveste sykefraværet, viser en ny, svensk undersøkelse.

Publisert

Svenske Statistiska centralbyrån (SCB) har samkjørt økonomiske opplysninger fra bedrifter med sykefraværet i de samme bedriftene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

2300 bedrifter med over 100 ansatteCa. 2300 bedrifter med mer enn 100 ansatte har deltatt i undersøkelsen, skriver det svenske arbeidsmiljømagasinet Du&Jobbet.

" Klar sammenheng mellom lønnsomhet og sykefravær Resultatene viser at det er en klar sammenheng mellom lønnsomhet i virksomheten og sykefraværet. Virksomhetene med den høyeste lønnsomheten har et sykefravær på 9,55 dager. I bedrifter som oppnådde et nullresultat, ligger sykefraværet på 15, 2 sykedager, og bedrifter som går med tap, har et sykefravær på 12,32 dager. Gjennomsnittet for samtlige bedrifter er et sykefravær på 11,33 dager.

Har ressurser til å satse på arbeidsmiljøet - Bedrifter som går bra, kan ha økonomisk evne til å satse på arbeidsmiljøet. Det hersker gjerne en positiv stemning i disse virksomhetene, kommenterer den svenske universitetslektoren Linda Rose, som ønsker å gå grundigere inn på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og økonomi.

Større press i nullbedrifter De som oppnår et nullresultat, kjenner seg trolig mer presset. Større grad av nærvær i disse bedriftene kan også være en forklaring på et noe lavere sykefravær her enn i bedrifter som går med direkte tap.

Også positivt for kvalitet og produktivitet Det er ikke bare direkte kostnader knyttet til sykefravær som betyr noe med hensyn til å investere i arbeidsmiljøet. Kvalitet og produktivitet er andre, indirekte kostnader som påvirkes positivt.

Powered by Labrador CMS