arbeidsgivertilfredshet
arbeidsgivertilfredshet

Mer fornøyde med NAV-rekruttering

Arbeidsgiverne er mer fornøyde med rekrutteringsbistanden fra NAV nå enn før, viser en ny undersøkelse som Arbeids- og velferdsetaten selv har fått gjennomført.

Publisert

Hele 77 prosent av dem som har bedt om bistand til rekruttering, sier seg fornøyd med den samlede innsatsen fra Arbeids- og velferdsetaten, NAV.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2005, og mange av besvarelsene er mer positive nå enn den gangen.

Arbeidsgiverne er mer tilfredse enn før med NAVs kunnskap om bransjene som de betjener. 62 prosent sier seg fornøyde, noe som er 9 prosentpoeng høyere enn i 2005.

Flere mener også at saksbehandlerne har gode kunnskaper om arbeidsmarkedet og ledige stillinger.

Også når det gjelder vurderingen tilgjengelighet, skårer etaten høyere enn før. Tre av fire sier seg fornøyde.

Flere mener også at de har hatt nytte av NAVs innsats for å skaffe kvalifiserte søkere.

Mens 92 prosent mener de har nytte av å kunne utlyse stillinger på NAVs nettsider. 46 prosent har selv registrert ledige stillinger på nav.no i løpet av siste havlår.

De mest positive tilbakemeldingene kommer fra arbeidsgivere innenfor offentlig forvaltning, undervisning og helse- og sosialtjenester.

Samtidig som mange arbeidsgivere er godt fornøyde med NAVs rekrutteringsbistand, er det også mange som er uvitende om hvilke tjenester og tilbud de kan nyttiggjøre seg hos etaten. For eksempel er hver fjerde uten kunnskap om at de kan inngå avtaler om inkluderende arbeidsliv.

Powered by Labrador CMS