Mer støtte til tilrettelegging

Arbeidsgivere som er omfattet av IA-avtalen, kan nå få mer støtte enn tidligere for å legge til rette for arbeidstakere med spesielle behov. Heretter kan det også ytes tilskudd til kjøp av nødvendige arbeidshjelpemidler.

Publisert

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret forskriften om tilretteleggings­tilskuddet i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Endringene trådte i kraft 1. mars 2007.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den ordinære dagsatsen for tilretteleggingstilskudd økes fra 275 kroner til 290 kroner. Dersom arbeidsgiveren kan dokumentere høyere utgifter, kan det heretter ytes tilskudd på 580 kroner per dag. Før var denne grensen på 550 kroner.

Den endrede forskriften åpner også for å gi tilskudd til å kjøpe inn gjenstander eller arbeidshjelpemidler. Dermed får IA-virksomhetene mulighet til å få dekket hele eller deler av kostnaden til hjelpe­midler som er nødvendige for å legge arbeidsplassen til rette.

Departementet fastsetter at støtten til arbeidshjelpemidler maksimalt kan utgjøre 34 800 kroner.

Powered by Labrador CMS