Uvitende om NAV-tjenester

Mange arbeidsgivere er ukjent med hvilke tjenester Arbeids- og velferdsetaten, NAV, kan bistå dem med. Blant annet mangler hver fjerde kunnskap om at de kan inngå avtaler om inkluderende arbeidsliv. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som NAV selv har fått laget.

Publisert

29 prosent av arbeidsgiverne kjenner ikke til at de kan få bistand fra NAV ved rekruttering av arbeidskraft.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

37 prosent av arbeidsgiverne oppgir at de ikke kjenner til muligheten for å få bistand til forebygging av sykefravær blant egne ansatte.

40 prosent kjenner ikke tilbudet om hjelpemidler for tilrettelegging av arbeidsplassen for arbeidstakere med spesielle behov.

Og: 26 prosent vet altså ikke om at bedriften kan inngå IA-avtaler.

Nedslående kunnskapsmangel Disse tallene, som for NAV er ganske nedslående, kommer fram i en undersøkelse som Sentio gjennomførte i samarbeid med Aetat i forbindelse med etableringen av Arbeids- og velferdsetaten i fjor sommer.

- Det er et tankekors at så mange bedrifter ikke har kjennskap til disse tjenestene. Vi ser et behov for å gå ut med informasjon til arbeidsgiverne om hva NAV kan bistå dem med, uttaler Erik Oftedal, direktør for Arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Mulig å få flere i jobb At nesten en av tre arbeidsgivere ikke kjenner til at de kan få bistand ved rekruttering av arbeidskraft, viser ifølge Oftedal at det bør være mulig å formidle flere til jobb dersom tjenestene fra NAV blir mer kjent.

Nylig var dette tema for en konferanse i regi av NAV hvor 200 arbeidsgivere deltok. Fortsatt står tusenvis av mennesker utenfor arbeidslivet, enda de ønsker å jobbe.

Powered by Labrador CMS