renhold, mopper (colourbox)
renhold, mopper (colourbox)

Fortsatt usikkerhet

Bystyret i Trondheim besluttet mandag å utsette en omorganisering av Trondheim Renholdsverk (TRV), og usikkerheten blant de ansatte vil derfor fortsette.

Publisert

Renholdsnytt skrev forrige uke at meldemmer i Renholdverkets arbeiderforening (RAF) i Trondheim streiket fordi de fryktet at foreningen ville bli gjort om til et as, og fordi de ønsket en snarlig avgjørelse i organiseringen av renholdsverket. Det har de ikke fått, og debatten om selskapet vil derfor fortsette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kan bety uro

Adressa.no melder at utsettelsen av den endelige avgjørelsen betyr fare for mer uro og usikkerhet blant de ansatte i Trodheims renholdsverk.

Grunnen til at avgjørelsen lar vente på seg, er at bystyret ikke har klart å finne frem til en løsning som er i tråd med EØS-reglementet.

Monopolvirksomhet

Problemet i dag er at Renholdsverket driver både monopolvirksomhet og avfallshåndtering i et konkurransemarked. Disse aktivitetene er organisert i to selskaper, som igjen er eid av et morselskap. Men skillet mellom de to virksomhetene er ikke tilstrekkelig tydelig, og mistanke om kryssubsidiering og uberettiget fordel i en konkurransesituasjon, er til stede, ifølge adressa.no.

Les mer om forholdene i Tronheim her

"
Powered by Labrador CMS