vanndråper_colourbox
vanndråper_colourbox

Forandringer i oslovannet

De som får vann fra Maridalsvannet i Oslo vil i løpet av den kommende måneden merke forandringer i vannkvaliteten, noe som kan påvirke renholdskvaliteten negativt.

Publisert

Prøvedriften av nye Oset vannrenseannlegg har startet, noe som vil gi gradvis forandring i vannkvaliteten hos dem som får vann fra Maridalsvannet i Oslo.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hardere vann

Det er økning i kalsiuminnholdet som vil ha størst betydning, gjennom at vannet blir gradvis hardere:

Før 13. mars, da prøvedriften startet, var kalsiuminnholdet per liter vann 4 mg, og vannhardheten var 0,5 °dH. Fra 15. juni vil verdiene være hhv. 20 mg/liter og ca 2,8 °dH.

Kan gi tette pumper

Forandringene har størst betydning for automatisk doserte prosesser som maskinoppvask, dekontaminatorer, tøyvask og i industri der dosering av rengjøringsmiddel er nøye tilpasset dagens vannkvaliteter.

Det er også en mindre risiko for at den økte vannhardheten kan føre til tette pumper i gulvvaskemaskiner som bruker såpebaserte produkter.

Det økte kalsiuminnholdet kan dessuten gi kalkbelegg, og føre til at maskinoppvask ikke blir like ren som tidligere.

- Øk doseringen

For å sikre vaskeresultatet, fraråder Lilleborg Profesjonell å bruke såpebaserte rengjøringsmidler i gulvvaskemaskiner, og heller benytte syntetiske rengjøringsmidler.

De som benytter seg av maskinoppvask, dekontaminatorer, industrivask eller tøyvask, rådes til å installere avkalkingsanlegg og/eller øke dosering av rengjøringsmiddel med 1 til 2 gram per liter vann, og gå over til surt tørremiddel for å hindre kalkbelegg.

Andre forandringer som vil merkes, er gradvis høyere pH-verdi, høyere alkalitet og mindre farge (humusinnhold) og turbiditet.

Les mer om forandringene i vannkvaliteten her

"
Powered by Labrador CMS