Legekontroll 2
Legekontroll 2

Mer tilrettelegging

Leger kreves nå større grad å gi graderte sykemeldinger. Da plikter arbeidsgiver å tilrettelegge på arbeidsplassen.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsgiver er pålagt å tilrettelegge for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. Dette er et avgjørende virkemiddel for å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid, skriver HSH i en veileder om tilrettelegging.

Her er noen av punktene HSH mener arbeidsgiver bør vite om tilrettelegging:

- Arbeidsgiver skal så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal beholde sin stilling eller få passende arbeid.

- Arbeidsgiver som ikke gjør dette kan ilegges gebyr, tvangsmulkt eller begge deler. Brudd på plikten regnes som diskriminering.

- Plikten til tilrettelegging gjelder både midlertidige og varige tiltak. Men varigheten av den reduserte arbeidsevnen har betydning: Ifølge Arbeids-og sosialdepartementet er det urimelig å pålegge arbeidsgiver omfattende utgifter dersom behovet for tilrettelegging er av begrenset varighet.

- Når det ikke er mulig for arbeidstaker å fortsette i vanlig stilling, plikter arbeidsgiver å vurdere overføring til annet arbeid.

- Plikten begrenser seg til hva som er praktisk mulig. Blir derimot en stilling som arbeidstaker er kvalifisert for ledig, skal han/hun tilbys denne.

- Ansattes alder og ansiennitet skal vektlegges.

- Arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan, med vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, samt aktuelle tiltak og plan for videre oppfølging.

Les hele HSHs veiledning her

"
Powered by Labrador CMS