timeglass.jpg
timeglass.jpg

Kommuneansatte tregere enn private

De kommuneansatte renholderne i Stavanger jobber 36 prosent saktere enn private aktører, hevder et analyseselskap.

Publisert

Konsulentfirmaet Rambøll har etter oppdrag fra Stavanger kommune evaluert prisfastsettelsen av tjenestene som leveres av Stavanger Byggdrift KF (SBD) til kommunens eiendommer. Rapporten hevder at SBD er 33 prosent dyrere enn eksterne leverandører, og at de også jobber saktere:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

«Isolert sett ligger de eksterne leverandørene cirka 36 prosent under SBD på renholdstimer (…) Vår analyse viser også at avviket primært skyldes høyt timeforbruk hos SBD og ikke timeprisnivået» heter det i rapporten, i følge Rogalands Avis.

Tillitsvalgt Tor Arvid Josdal i SBD betegner rapporten som et makkverk. Han frykter at politikerne i kommunen har bestilt den for å privatisere mange av de oppgavene SBD utfører i dag. Sammen med direktør Erik T. Hirth og styret har laget et svar på rapporten, der de imøtegår flere av de undersøkte forholdene. Her hevder de blant annet at rapporten legger feil tallmateriale til grunn.

Les mer på nettsidene til Rogalands Avis.

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS