Stetoskop colourbox.com
Stetoskop colourbox.com

Flere ansatte forsikres mot helsekø

330 000 nordmenn har etter første halvår 2012 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2011.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Så sent som i 2003 var det kun rundt 32 000 nordmenn som hadde en slik ordning. – Det har i flere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i en pressemelding." – Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier Osland.Under 29 000 har individuelle ordninger, noe som utgjør under 9 prosent av totalen.

Rask behandling

– Mange opplever en lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og Norge, sier Osland. – Det offentlige er gode på å behandle akutte skader som for eksempel benbrudd raskt, mens det tar lengre tid slitasjeskader i rygg, nakke, skuldre og knær, sier Osland. Utbredelsen av behandlingsforsikringer er langt større i Danmark enn i Norge. Gunstige skatteregler i mange år har bidratt til at 1,2 millioner dansker nå har slik forsikring. Til sammenligning var det under 150 000 som hadde behandlingsforsikring i 2002 i Danmark, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Forsikring & Pension. – Det blir likevel spennende å se hvilken virkning det vil få at den nye regjeringen i Danmark har avskaffet skattefavoriseringen av behandlingsforsikring. Fra bransjehold i Danmark frykter man at det vil føre til redusert utbredelse. Et av vilkårene for skattefavorisering som nå har bortfalt, er at ordningene må omfatte samtlige ansatte i bedriftene, sier Osland.De forsikrede representerer i hovedsak alle ansatte i privat sektor i Danmark.

Vekst i Sverige

Også i Sverige har det vært sterk vekst i de siste årene. 465 000 svensker hadde behandlingsforsikring ved utgangen av 2011, ifølge statistikk fra Försäkringsforbundet i Sverige. Det er en økning på 58 prosent siden 2007. – Utbredelsen av forsikring mot helsekø er likevel reelt sett større i Norge dersom en tar i betraktning at folketallet og antall sysselsatte er klart høyere i Sverige, sier Osland. I Sverige og Danmark er det som i Norge, relativt liten utbredelse av individuelle ordninger for behandlingsforsikring. Individuelle ordninger utgjør om lag 20 prosent av den totale kundemassen i Sverige og rundt 13 prosent i Danmark.– Vi venter fortsatt vekst for private behandlingsforsikringer i Norge, men det er langt fram til utbredelsen i Danmark, sier Osland.

(Pressemelding FNO)

"
Powered by Labrador CMS