penger - høyde
penger - høyde

Strides om minstelønna

Snart avgjør Tariffnemnda om allmenngjøringen av lønna i renholdsbransjen skal videreføres for tariffperioden 2012- 2014. Mens NHO Service, i likhet med Arbeidsmandsforbundet, vil ha en minstelønn på nærmere 157 kr timen, mener resten av NHO-familien at en lavere sats bør danne grunnlaget for en eventuell videreføring.

Publisert

Den 12. desember avgjør Tariffnemnda om allmenngjøringen av lønna i renholdsbransjen skal videreføres.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Under tariffoppgjøret tidligere i år ble Arbeidsmandsforbundet, NHO Service og Virke enige om nye lønnssatser i Renholdsoverenskomsten, og begynnerlønna for voksne arbeidstakere ble satt til 156,86 kroner i timen.

NHO splittet

Nå er høringsrunden om videre allmenngjøring innen renhold er over, og mens NHO Service aksepterer at det er Renholdsoverenskomsten som eventuelt skal allmenngjøres, hevder resten av NHO-familien at det vil være i strid med allmenngjøringslovens formål å allmenngjøre normallønnssatsen i Renholdsoverenskomsten for en ny periode. Det skriver frifagbevegelse.no:

«En lavere sats på nivå med minstelønnssatser i privat sektor bør være grunnlaget for en eventuell fortsatt allmenngjøring», uttaler NHO, ifølge nettstedet.

Frifagbevegelse.no skriver at NHO her trolig sikter til Riksavtalen, som også omfatter renholdere ansatt i hotellbransjen. Riksavtalen har en minstesats på kr 136,96 kroner timen.

To forskjellige overenskomstene

Erna Hagensen, leder i Arbeidsmandsforbundet, understreker til frifagbevegelse.no at det er en viktig forskjell mellom de to overenskomstene: Riksavtalen er en minstelønnsavtale der det forutsettes at man forhandler om lokale tillegg ut over overenskomstens minstesatser, mens Renholdsoverenskomsten er en normallønnsavtale uten slike forhandlinger. Hagensen står derfor fast på at det er Renholdsoverenskomstens lønnssats på kr 156.86 i timen som må allmenngjøres.

"

Les mer om saken på frifagbevegelse.no

"
Powered by Labrador CMS