Kommune mopp Karasjok
Kommune mopp Karasjok

Karasjok setter ut renholdet

Kommune­styret i Karasjok kommune har vedtatt å omgjøre sin avdeling for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) til et aksje­selskap og konkurranse­utsette tjenestene.

Publisert Sist oppdatert

Karasjoks kommunevåpen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I alt er det knyttet 20-30 stillinger til den kommunale avdelingen, i hovedsak renholdere og vakt­mestere. I tillegg skal transport­tjenesten for eldre konkurranse­utsettes.

Forslagets økonomiske konsekvenser ble ikke presentert for kommune­styret.

Tillitsvalgt Alma Helander i Fag­for­bundet i Karasjok har forsøkt å få et overblikk over hva endringen innebærer fra både rådmann og organisasjons­sjef:

– De sier de ansatte ikke blir sagt opp, forteller hun til den lokale avisen Ságat.

Hun er forundret over at disse ansatte skal arbeide for et aksje­selskap, men være ansatte i kommunen.

Hun mener måten måten endringen gjøres på, er langt unna det som er nedtegnet i avtale­verket mellom kommunen og de ansatte.

– Vi har påpekt avtale­brudd og arbeids­miljø­lovbrudd, sier hun.

Kilde: Karasjok: Privatiserer hele teknisk etat