INSTA 800 nivå profil kvad trondeh
INSTA 800 nivå profil kvad trondeh

Europeisk søkelys på behovsstyrt renhold

Tidsskriftet European Cleaning Journal roser den nordiske renholds­standarden INSTA 800. Ved å gå bort fra fastlåste rutiner og heller vaske etter behov, har både kvaliteten og de ansattes motivasjon økt, skriver ECJ.

Publisert

Ved behovs­prøvd renhold skal den ansatte trenes opp til å vurdere behovet straks hun eller han kommer inn i rommet. Dette sølet ville nok ikke overlevd særlig lenge. (Ill.foto av smussflekk: Trond Erik Hillestad)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Standarden ble innført i Danmark, Sverige, Norge og Finland for fjorten år siden.

– Før ble gulvene kanskje moppet hver mandag, veggene vasket på tirsdager osv. Fikk du da en kaffeflekk på onsdag, kunne den bli værende til neste tirsdag, sier Alice Bugge i det danske vaskebyrået Rentek.

Hun forklarer at mye av oppgaven er å vurdere rommet før renholdet starter. Deretter rengjøres rommet i henhold til det kvalitets­nivået som er avtalt mellom kunde og vaske­byrå.

Så i stedet for å fokusere på frekvens og oppgaver som er fast­låst i tid, retter den nordiske standarden seg mot resultatet, ved å beskrive klare og objektive forvent­ninger.

Ga en felles plattform

Bugge har selv jobbet i renholds­bransjen i over 30 år og hun deltok i arbeids­gruppen som utviklet INSTA 800. Hennes erfaring er at kunder som kjøpte tjenester før INSTA 800 kom, ønsket renhold, men uten å vite hvor rent de ville ha det.

– Vaskestandarder er veldig subjektive og mange kunder slet med å forklare eksakt hva de ønsket, sier hun.

Men med INSTA 800 fikk man felles ord og uttrykk.

Dennis Andersen, som leder vaske­byrået Andersen Control, mener at standarden også har økt renholdernes arbeids­glede.

– Nå vurderes arbeidet deres ut fra et profesjonelt synspunkt, sier han.

Ved renhold etter INSTA 800 definerer oppdrags­giver et kvalitets­nivå på renholdet. Målet er at renholdet skal utføres ved behov og ikke etter et fast tidsskjema. (Illustrasjon av kvalitets­nivå, etter ST-Consult AS)

Komplisert system

Som alle norske renholds­ledere vil vite, finnes det utfordringer. Andersen uttrykker det slik:

– Kundene våre forstår det vi gjør, men kundene deres igjen, som pasienter på et sykehus eller boende i et eldre­senter, forstår ofte ikke renholds­systemet. De forstår ikke at det er okay å forlate et rom som inne­holder smuss­flekker, sier han.

Vil spre seg

Mette Olesen, som leder renholdet i den danske kommunen Gladsaxe, er ikke i tvil om at standarden vil spre seg til andre land. Hun mener kvalitet er svært viktig for renholdsbransjen, som har dårlig rykte på grunn av sosial dumping, skatteunndragelser og dårlig renhold.

– Dette er ikke bare et dansk eller nordisk problem. I fremtiden tror jeg INSTA 800-sertifisering vil bli et krav fra markedet, mener hun.

Etter artikkelen i ECJ skal flere renholds­selskaper i Stor­britannia og Belgia være svært interessert i den norske modellen.

Kilde: INSTA800 Nordic cleaning standard - clean with your eyes