I tillegg til lønnsøkning, har NAF og NHO SH blant annet blitt enige om en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag.
I tillegg til lønnsøkning, har NAF og NHO SH blant annet blitt enige om en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag.

Enighet i lønnsoppgjør

Etter to dagers for­handlinger kom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel i går til enighet om forslag til revidert overens­komst for renholds­bedrifter 2020-2022.

Publisert

– Vi er fornøyde med oppgjøret. For renholderne var det viktig å finne en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag, og det har man klart, sier nestleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmands­forbund.

I en pressemelding skriver NAF at det også er enighet om at arbeidsgiver skal dekke merutgifter for slike reiser, samt et titalls tekst­endringer i overens­komsten.

Videre får renholderne en lønnsøkning på kr 3,73 fra 1. september 2020. Også tilleggene for fagbrev og arbeid på natt er hevet.

Frontfagets bestemmelse om at bedrifter ikke kan forskjells­behandle når det gjelder utbetaling av sykepenger er inntatt i protokollen.

NAF skriver at det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlings­utvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen, som har frist 22. desember 2020.

Kilde: Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

https://arbeidsmandsforbundet.no/enighet-i-lonnsoppgjoret-for-renholdere/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS