Varselklokkene bør ringe dersom du etter 1/9-2020 har fått inn et pristilbud som ligger under kr 269,83 eks. mva. pr time fra en virksomhet.
Varselklokkene bør ringe dersom du etter 1/9-2020 har fått inn et pristilbud som ligger under kr 269,83 eks. mva. pr time fra en virksomhet.

Dette bør renhold minst koste i 2021

Etter tariffoppgjøret i 2020 har NHO Service og Handel oppdatert sin selvkostkalkyle for personalkostnader i renholdsyrket.

Publisert

Tariffoppgjøret 2020 for renholdsbransjen mellom fagforeningen Norsk Arbeidsmands­forbund og arbeidsgiver­organisasjonene NHO Service og Handel, og Virke, endte som kjent med en minste tarifflønn på kr 191,39 pr. time gjeldende fra 1. september 2020 (for arbeidstakere over 18 år med 0-2 år ansiennitet).

For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, feriepenger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer med mer. Ut fra dette kommer NHO Service og Handel fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr 269,83 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholdsbyrå til renholdsbyrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedriftshelse­tjeneste, merverdiavgift og byråets avanse.

.

Selvkostberegningen finner du hos NHO Service og Handel, se artikkelen: Dette bør renhold minst koste i 2020

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/selvkostkalkyle/

Les også: Ny minstelønn fra og med 1/9-2020:

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-desember-2020/enighet-i-lonnsoppgjor/656820

Varselklokkene bør ringe

Er du innkjøper og får inn et pristilbud som ligger under 269,83 eks. mva., kan det være smart å stille noen oppfølgende spørsmål til byrået som har levert inn pristilbudet.

Oppdragsgiver har såkalt påseplikt for å forsikre seg om at allmenngjørings­forskriftene følges av leverandører og underleverandører. Det medfører blant annet at virksomheter som bestiller renholds­tjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Bedrifter uten tariffavtale

For arbeidstakere i virksomheter som ikke er organisert i NHO Service og Handel / Virke, vil det fortsatt kunne være den allmenngjorte minstelønnen for renholdsbransjen som gjelder, men kun inntil Tariffnemnda har bestemt nye allmenngjorte satser – og de pleier å legge seg på det NAF / NHO SH og Virke har kommet til enighet om. Her er minstesatsen 187,66 kroner gjeldende fra 1. juni 2019 (kr 139,62 for arbeidstakere under 18 år).

Les mer: Minstelønn

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS