colourboxarbeid
colourboxarbeid

Motiverte ansatte er friskere

Motivasjon og tilfredshet har større betydning for sykefraværet enn arbeidsmengde og stress, viser ny dansk undersøkelse.

Publisert

Jo mer fornøyd man er med jobben sin, jo mindre sykefravær har man, viser en undersøkelse utført av danske Personalestyrelsen blant 7 600 statlige ansatte, melder nettstedet ledernett.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Motivasjon senker sykefraværet

Undersøkelsen tok for seg jobbtilfredshet og motivasjon, og er satt opp imot sykefraværet til de enkelte spurte. Svarene viser at de sosiale forholdene på arbeidsplassen har stor betydning for sykefraværet.

Undersøkelsen viser at de som ser på arbeidet sitt som motiverende har gjennomsnittlig 5,8 sykefraværsdager. Hos de som ikke ser på arbeidet sitt som motiverende, er tallet 18,8 dager.

Trivsel og jobbtilfredshet

Enda tydeligere er resultatet når det spørres om trivsel og sosiale forhold på arbeidsplassen. De som mener de har et godt forhold til sine kolleger har gjennomsnittlig 7,3 sykefraværsdager, mens de som mener det motsatte har 37,1 dager.

Jobbtilfredshet har også stor betydning. De som erklærer seg veldig tilfreds med jobben har 5,3 sykefraværsdager, mens de utilfredse har 24,2 dager.

– Motivasjonen har større betydning for sykefraværet enn arbeidsmengde og stress. Dette understrekker betydningen av det sosiale arbeidsmiljøet, sier kontorsjef i Personalestyrelsen, Flemming Christiansen, til Berlingske Tidende.

"
Powered by Labrador CMS