Mobbing Colourbox.com
Mobbing Colourbox.com

Liten sammenheng mellom mobbing og sykefravær

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser en sterk sammenheng mellom mobbing og dårlig mental helse, mens sykefraværet i mindre grad ser ut til å påvirkes av mobbing.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En metaanalyse av 54 studier om konsekvenser av mobbing på arbeidsplassen konkluderer med at det gjennomgående er sterk sammenheng mellom mobbing og faktorer som dårlig mental helse, dårlig fysisk helse, lav jobbtilfredshet, planer om å slutte i jobben og liten tilhørighet i organisasjonen, skriver STAMI på sine nettsider.

Lav relasjon til sykefravær

Studien, som er gjort i samarbeid med Universitetet i Bergen, viser imidlertid at mobbing i liten grad kan relateres til sykefravær. Sett i lys av de sterke sammenhengene mellom eksponering for mobbing og helse er det overraskende at sammenhengen mellom mobbing og sykefravær viser seg å være så svak, sier forsker Morten Birkeland Nielsen ved STAMI. Han tar imidlertid forbehold om at det kan være sammenhenger som ikke er fanget opp i studien.

Mobbing gir mentale helseproblemer

Hva som oppleves som mobbing vil være individuelt, men pr definisjon er mobbing gjentagende, negative opplevelser over lang tid. Det gjelder også skjult mobbing som for eksempel utfrysning, som ikke er lett for andre å se.

Den nye studien viser en klar sammenheng mellom mobbing på arbeidsplassen og mentale helseproblemer. Dette handler i stor grad om psykiske plager som angst og depresjoner, og om symptomer som kan minne om posttraumatisk stress.

– De som utsettes for mobbing forteller om unngåelsesadferd og vonde tanker som stadig vender tilbake. Vi finner videre et høyt kroppslig aktivitetsnivå hos folk som mobbes, for eksempel i form av hjertebank og svimmelhet. Dette er symptomer som er i samsvar med de man finner hos personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser av fysisk art, slik som krig og alvorlige ulykker, sier Birkeland Nielsen.

Les hele saken her:

"
Powered by Labrador CMS