sykefravær-kvinne-stort-CB8
sykefravær-kvinne-stort-CB8

Kvinner har høyere sykefravær enn menn

Kvinner har nærmere 60 prosent høyere sykefravær enn menn, og de siste 30 årene har forskjellen bare økt. Forskerne har ikke funnet ut hvorfor.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De nyeste Nav-tallene om sykefravær viser at kvinner i dag har 60 prosent høyere sykefravær enn menn, mot 50 prosent i 2001. Da er fravær med syke barn ikke tatt med, skriver Aftenposten.

Tendensen har vært den samme de siste 30 årene, men kvinners levealder er fortsatt lengre enn menns, slik at kvinners helse generelt er god. Det får forskerne til å rive seg i håret.

– Når vi ikke vet årsakene til at kvinner er mer syke enn menn, så er det også vanskelig å sette inn tiltak rettet spesielt mot kvinners sykefravær, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Nå vil hun ha innspill fra fagorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger for å få ned sykefraværet.

Forskerne har gjennomgått en rekke mulige forklaringer som for eksempel dobbeltarbeid, tøft arbeidsmiljø, likestilling, yrkesvalg og graviditet uten å kunne finne belegg for at noen av disse kan være årsak til det høye sykefraværet.

Totalt sett går sykefraværet ned, spesielt i privat sektor, mens kommunale og statlige arbeidsplasser fortsatt henger litt etter.

(NTB)

Powered by Labrador CMS