Sykemelding iStockphoto.com
Sykemelding iStockphoto.com

Sykemelding avler sykemelding

Personer som har vært sykemeldt før, risikerer oftere å få ny sykemelding, å førtidspensjonere seg eller ende opp arbeidsledig. Det konstaterer Det Nationale Forskningscenter for Arbeijdsmiljø (NFA) i Danmark.

Publisert

Sykemelding avler sykemelding, viser dansk undersøkelse. (Ill.foto: iStockphoto.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ved en studie som spente seg fra 2004 til 2008 fant man ut at tidligere sykemeldte i Danmark hadde økt risiko for å enten bli sykemeldt igjen, bli arbeidsledig eller starte livet som pensjonist tidlig, skriver absentia.no.

Gruppevis var risikoen for å bli arbeidsledig især stor blant personer i alderen 20-29 år. Faren for å havne som førtidspensjonist avhengte av hvilken region man bodde i, fant forskerne.

Undersøkelsen var av de omfattende, og omhandlet alle sykemeldte personer i nabolandet i fireårsperioden.

Det vi igjen si at ikke mindre enn 390 060 dansker ble fulgt fra de fikk sin sykemelding i 2004, helt til 2008 ved å se på hvordan den enkelte person «vandret» mellom fire forskjellige stadier. De fire var «I arbeid», «Sykemeldt», «Arbeidsledig» og «Trukket seg tilbake fra arbeidsmarkedet før tid (blant annet ved førtidspensjonering)».

Flere faktorer spiller inn

Forskningen og dens undersøkelser bygger på flere faktorer. Først og fremst opplysninger om utbetaling av sosiale goder med fokus på syke- og barselsdagpenger. Dette ble i sin tur knyttet opp mot andre faktorer som kjønn, alder, region, kronisk sykdom, status på arbeidsmarkedet og graviditet.

Undersøkelsens resultater:

Dette er blant resultatene forskerne fant ut fra undersøkelsene:

• Risikoen for å gå fra en sykemelding til å trekke seg fra arbeidsmarkedet før tid avhenger av perimeter som alder og hvilken region man bor i.

• Tidligere sykemeldte personer mellom 20-29 år har en økt fare for senere å bli arbeidsledige, satt opp mot personer i alderen 30-39 år.

• Selvstendig næringsdrivende har en større risiko enn vanlige lønnsmottakere for å bli sykemeldt.

• Tidligere sykemeldte har generelt økt risiko for å bli sykemeldt igjen, eventuelt til å bli arbeidsledige eller trekke seg fra arbeidsmarkedet før tiltenkte tid.

Les mer i artikkel hos NFA

"
Powered by Labrador CMS