Lege-og-pasient.jpg
Lege-og-pasient.jpg

Gledelig sykefraværsutvikling

Sykefraværet i 3. kvartal 2011 var på 6,6 prosent. Det er en reduksjon på nesten fem prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det legemeldte fraværet er det laveste siden 3. kvartal 2004.

Publisert

Sykefraværet har gått ned. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– At sykefraværet har gått ned, kan henge sammen med at det har vært mye oppmerksomhet på betydningen av en felles innsats for å få ned fraværet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, i en pressemelding fra NAV.

Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år, har det legemeldte sykefraværet sunket fra 6,1 prosent til 5,8 prosent. Det egenmeldte fraværet var uendret på 0,8 prosent. Det legemeldte fraværet er det laveste siden 3. kvartal 2004.

1. juli kom nye regler for sykefraværsoppfølging som skal sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte.

Privat sektor og offentlig næringsvirksomhet hadde en betydelig høyere reduksjon i det legemeldte fraværet (-7,9 %) enn statlig og fylkeskommunal forvaltning (- 0,7 %).

Graderte sykmeldinger øker fortsatt

" Statistikken viser at det er omtrent like mange sykmeldte som i fjor, men fraværene er gjennomsnittlig kortere. Reduksjonen i sykefraværet kan også forklares med at andelen graderte sykmeldinger økte fra 19,5 til 22,1 prosent.– At bruken av gradering har økt, kan være en effekt av at aktiv sykmelding er avviklet, samtidig som det er i tråd med de nye sykefraværsreglene, sier Lystad.

Nedgang for både kvinner og menn

Både kvinner og menn har hatt nedgang i sykefraværet, men kvinner har fortsatt det høyeste fraværet. I 3. kvartal 2010 var det legemeldte sykefraværet for kvinner 7,7 prosent og 4,9 prosent for menn. I år var fraværet redusert til henholdsvis 7,4 prosent og 4,5 prosent. – At kvinners sykefravær er høyere enn menns, skyldes delvis svangerskapsrelaterte lidelser. Sykdom knyttet til fødsel og svangerskap forklarer imidlertid bare deler av differansen mellom menn og kvinner, sier Lystad. – En annen forklaring er at kvinner i langt større omfang arbeider innenfor helse- og sosialtjenester, som er en næring med høyt fravær.

Les mer her

"
Powered by Labrador CMS